ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА – Healthy nest

 1. Да съобщава своевременно за промени в ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД.
 2. Да уведомява своевременно посетителите за всички промени в графика на отделните спортове.
 3. Да контролира за спазването на ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД от всички посетители.
 4. Да поддържа съоръженията във Healthy nest в технически изправен вид.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

 1. Да се съобразява с удобството на останалите посетители и с инструкциите на служителите на Healthy nest.
 2. Всеки трениращ е длъжен да не пречи с действията и поведението си на тренировката на останалите!
 3. Всеки трениращ е длъжен да се съобразява с останалите трениращи в залата, като застава на достатъчно разстояние от тях, позволяващо безопасно изпълнение на упражненията!

ЛИЧНИ ВЕЩИ

 1. Всеки клиент носи отговорност за личните си вещи.
 2. Администрацията на Клуба не носи отговорност за изчезнали вещи от залата и съблекалнята.
 3. По време на пребиваването си в Клуба, клиентите трябва да оставят личните си вещи и дрехи в шкафчетата.
 4. Влизането в залите на Клуба със спортни чанти, раници и пликове е забранено.
 5. Не е разрешено внасянето на хранителни продукти и медикаменти в залите за тренировка.

ИМУЩЕСТВОТО НА Healthy nest

 1. Клиентите на Healthy nest носят материална отговорност при изгубване или повреждане на използвания от тях инвентар, както и за нанасяне на щети на всякакво друго имущество на Клуба.
 2. В случай на повреждане или нанасяне на щети на имуществото на Клуба, клиентите са длъжни да възстановят стойността на повреденото имущество в пълен размер.
 3. Задължително е връщането на ключетата от съблекалнята след ползването им!
 4. Забранено е самостоятелно да регулирате климатичната и вентилационната система на залата, параметрите на сауната и парната баня, да подбирате музикалния съпровод и силата на звука.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА

 1. Всеки трениращ е длъжен да използва уредите по предназначение!
 2. При невъзможност да настроите някой от уредите за Вашите нужди или при съмнение за безопасността на настройката, моля, повикайте инструктора или човек от персонала!
 3. Не се допуска претоварване на уредите извън нормата с допълнителни тежести.
 4. В началото на тренировката върху бягащата пътека трябва да застанете на подложките покрай движещата се лента, да зададете минимална скорост и да започнете тренировката след задвижването на лентата. Не трябва да слизате от тренажора преди пълното спиране на лентата.
 5. След привършване на упражненията трениращият е длъжен да прибере използваното от него спортно оборудване на специално предназначените места.

ХИГИЕНА

 1. Молим Ви да спазвате правилата за обща хигиена и чистота във всички помещения на Клуба.
 2. С оглед повишаване качеството на услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други, свързани с това дейности, Healthy nest има право временно да ограничи или преустанови достъпа на определени услуги или помещения.
 3. За тренировките в Клуба е необходимо да имате специално предназначени за тази цел дрехи и обувки. Не се разрешава влизане в помещенията за тренирока с връхни дрехи и обувки от улицата. Администрацията на Клуба има право да не Ви допусне на тренировка с външни обувки.
 4. Забранено е да се ляга върху уредите гол.
 5. Препоръчително е ползването на кърпа за уредите.

ЗДРАВЕ

 1. Клубът не носи отговорност за вреди, свързани с влошаване на здравето, ако здравословното състояние на някой клиент се е влошило в резултат на остро заболяване, обостряне на травма, последици от претърпяна операция или хронично заболяване. Лицата със здравословни проблеми са длъжни преди да използват уредите, съоръженията, сауната и солариума, да се консултират с лекар, като използването им става на тяхна отговорност!
 2. При избора на упражнения, тежести, индивидуални или групови занимания, всеки трениращ трябва да се съобразява с възможностите си и с моментното състояние на организма си! Клубът не носи отговорност при травми и наранявания!
 3. При участие в индивидуални и групови занимания Клубът не носи отговорност за случайни или небрежно причинени наранявания от самия участник или някой от другите участници в групата!