Йога за деца

Йога за деца Image

Това което отличава йога за деца от останалите видове йога е начина по който се преподава. Цели се практиката, наред с това да бъде полезна, да бъде интересна и забавна. Много често децата са в кръг или по двойки. Активно контактуват помежду си, споделят и опитват новите асани. А те много често са с имена на животни или асоциирани с конкретен процес, който децата имитират заемайки определена поза. Например децата биват насърчавани да  „построят нова сграда“  като заемат стоящи пози като тадасана (палмово дърво), триконасана и др. Ползват се положителни утвърждения като „наблюдателен съм като орел“  при изпълнение на гарудасана(орел) например. Разбира се всичко това се съобразява с възрастовата група и се подхожда адекватно. Големите ползи от практиките по йога при деца и юноши(тинейджъри) са резултат от регулиращия ефект върху двете мозъчни половини. Той води до намаляване на тревожността при децата и младите хора, сериозен проблем в настоящия момент. Нужно е да се акцентира върху мощния стабилизиращ (от мускулатурата) ефект на асаните върху ставите на цялото тяло и най-вече върху гръбначния стълб, особено в периода на бързо израстване и опасност от поява на гръбначни изкривявания.

Йога за деца

Йога за деца Image

Това което отличава йога за деца от останалите видове йога е начина по който се преподава. Цели се практиката, наред с това да бъде полезна, да бъде интересна и забавна. Много често децата са в кръг или по двойки. Активно контактуват помежду си, споделят и опитват новите асани. А те много често са с имена на животни или асоциирани с конкретен процес, който децата имитират заемайки определена поза. Например децата биват насърчавани да  „построят нова сграда“  като заемат стоящи пози като тадасана (палмово дърво), триконасана и др. Ползват се положителни утвърждения като „наблюдателен съм като орел“  при изпълнение на гарудасана(орел) например. Разбира се всичко това се съобразява с възрастовата група и се подхожда адекватно. Големите ползи от практиките по йога при деца и юноши(тинейджъри) са резултат от регулиращия ефект върху двете мозъчни половини. Той води до намаляване на тревожността при децата и младите хора, сериозен проблем в настоящия момент. Нужно е да се акцентира върху мощния стабилизиращ (от мускулатурата) ефект на асаните върху ставите на цялото тяло и най-вече върху гръбначния стълб, особено в периода на бързо израстване и опасност от поява на гръбначни изкривявания.