Фитнес тестиране

Фитнес тестиране Image

Фитнес тестиране или анализ на физическата дееспособност цели индивидуализиране на тренировката съобразно особеностите на спортуващия. Тези особености са свързани с  телесната конституцията, пола, възрастта, хранителните навици, практикуваната професия както и двигателната активност. В тестирането са включени измервания на процента телесни мазнини, процента на мускулната маса, тегло, BMI, висцералните мазнини (около вътрешните органи) , базов метаболизъм както и измерване на обиколоките на тялото чрез сантиметрия. Прилага се и т.н. Fit test  на колело или пътек за 5 мин.. Натоварването се определя според моментната тренираност на човек, за да е адекватно и според възможностите на системата сърце-бял дроб! На базата на измерените резултати и попълването на анкетна карта се поставят дългосрочни и краткосрочни цели и се поставя времева рамка за постигането им!

Фитнес тестиране

Фитнес тестиране Image

Фитнес тестиране или анализ на физическата дееспособност цели индивидуализиране на тренировката съобразно особеностите на спортуващия. Тези особености са свързани с  телесната конституцията, пола, възрастта, хранителните навици, практикуваната професия както и двигателната активност. В тестирането са включени измервания на процента телесни мазнини, процента на мускулната маса, тегло, BMI, висцералните мазнини (около вътрешните органи) , базов метаболизъм както и измерване на обиколоките на тялото чрез сантиметрия. Прилага се и т.н. Fit test  на колело или пътек за 5 мин.. Натоварването се определя според моментната тренираност на човек, за да е адекватно и според възможностите на системата сърце-бял дроб! На базата на измерените резултати и попълването на анкетна карта се поставят дългосрочни и краткосрочни цели и се поставя времева рамка за постигането им!