Персонални тренировки

Персонални тренировки Image

 

ПЕРСОНАЛНА ТРЕНИРОВКА!

Този вид тренировка дава възможност за индивидуален подход в тренировъчния процес. В процеса на работа, на клиента се изработва персонално досие, в което се съдържа анкетна карта, измерва се  (по желание) състава на тялото и се води тренировъчен дневник. На базата на тази информация се определят дългосрочни и краткосрочни цели и се изработва начина за тяхното постигане като се прилага  периодичен мониторинг. Поддържа се високо ниво на мотивация!

 

 

 

Персонални тренировки

Персонални тренировки Image

 

ПЕРСОНАЛНА ТРЕНИРОВКА!

Този вид тренировка дава възможност за индивидуален подход в тренировъчния процес. В процеса на работа, на клиента се изработва персонално досие, в което се съдържа анкетна карта, измерва се  (по желание) състава на тялото и се води тренировъчен дневник. На базата на тази информация се определят дългосрочни и краткосрочни цели и се изработва начина за тяхното постигане като се прилага  периодичен мониторинг. Поддържа се високо ниво на мотивация!