Аеробика

Аеробика Image

При аеробно натоварване, в човешкия организъм, се активира дългосрочната енергийна система при която се разграждат въглехидрати, мазнини и белтъци в т.н. цикъл на Кребс. Този процес се означава като митохондриално дишане. Дългосрочната енергийна система изисква достатъчно кислород и порази това се нарича аеробна. Това е най-ефикасният начин за доставка на енергия за човешкото тяло. Енергоосигуряването може да бъде много продължително време, без в тялото да се натрупва кислороден дълг и метаболитни отпадни продукти. Ползите от системно аеробно натоварване са много и ще споменен само някои от тях:

Системата сърце-бял дроб подобрява своите функционални възможности. След от 3 до 6 месеца системни аеробни тренировки се подобрява значително периферната капилярна мрежа. Получава се подобрено насищане с кислород на всички тъкани. Има основна роля в регулирането на телесното тегло поради използването на мазнините, като основен енергоизточник  както и поради значителното подобряването на метаболитните процеси в тялото. Аеробната издръжливост е задължителна основа, която предхожда по-интензивни, анаеробни физически натоварвания. Аеробната треноровка може да се определи почти винаги и като функционална, защото отговаря на основните изисквания, за да бъде една тренировка такава. Когато обаче се надвиши аеробната пулсова честота става анаеробна и тренира сърцечния мускул.

В аеробната тренировка могат да се включат различни аксесоари като Fitball (вид топки),Bosu( БОСУ топка), Resistаnce(тренировка с ластци), гирички, степове и др. 

Подходяща е за начинаещи и напреднали.

Аеробика

Аеробика Image

При аеробно натоварване, в човешкия организъм, се активира дългосрочната енергийна система при която се разграждат въглехидрати, мазнини и белтъци в т.н. цикъл на Кребс. Този процес се означава като митохондриално дишане. Дългосрочната енергийна система изисква достатъчно кислород и порази това се нарича аеробна. Това е най-ефикасният начин за доставка на енергия за човешкото тяло. Енергоосигуряването може да бъде много продължително време, без в тялото да се натрупва кислороден дълг и метаболитни отпадни продукти. Ползите от системно аеробно натоварване са много и ще споменен само някои от тях:

Системата сърце-бял дроб подобрява своите функционални възможности. След от 3 до 6 месеца системни аеробни тренировки се подобрява значително периферната капилярна мрежа. Получава се подобрено насищане с кислород на всички тъкани. Има основна роля в регулирането на телесното тегло поради използването на мазнините, като основен енергоизточник  както и поради значителното подобряването на метаболитните процеси в тялото. Аеробната издръжливост е задължителна основа, която предхожда по-интензивни, анаеробни физически натоварвания. Аеробната треноровка може да се определи почти винаги и като функционална, защото отговаря на основните изисквания, за да бъде една тренировка такава. Когато обаче се надвиши аеробната пулсова честота става анаеробна и тренира сърцечния мускул.

В аеробната тренировка могат да се включат различни аксесоари като Fitball (вид топки),Bosu( БОСУ топка), Resistаnce(тренировка с ластци), гирички, степове и др. 

Подходяща е за начинаещи и напреднали.